Activiteiten

Netwerkcafés

Het uitwisselen van kennis en ervaring is een van de doelen van de vereniging. Samen met de Stichting Land van Wijk en Wouden organiseren we netwerkcafés waar ondernemers en overheden elkaar kunnen ontmoeten. Informatie over het volgende netwerkcafé en verslagen van eerdere netwerkcafés vindt u hier:
– Netwerkbijeenkomst Groene Hart West 10-09-2015: Verslag en vervolg
– Netwerkbijeenkomst Groene Hart West 19-11-2015: Verslag
– Netwerkbijeenkomst Groene Hart West 13-04-2016: Impressie en verslag
– Netwerkbijeenkomst Groene Hart West 29-06-2016: Verslag

De netwerkcafés worden aangekondigd op de website en in de nieuwsbrieven van de Stichting Land van Wijk en Wouden.

Arrangementen

In 2015 is via de portal “Land van de ANWB” extra aandacht besteed aan het recreatie-aanbod van de huidige vijf leden, in de vorm van een ledenactie. Ook is een gezamenlijke fietsroute via het knooppuntensysteem ontwikkeld. De vereniging ondersteunt de leden bij de ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen en nieuwe product-marktcombinaties.

Projectondersteuning

De vereniging denkt mee over de inhoud en aanpak van projecten en kan ondernemers helpen bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. Voorwaarde is wel dat het project aansluit bij de doelstelling van de vereniging en dat de ondernemer bereid is hier zelf in te investeren.

Belangenbehartiging

De vereniging treedt namens de leden op als gesprekspartner voor overheden en andere organisaties. Zo krijgen we gezamenlijke belangen steviger voor het voetlicht. De vereniging kan ook voor de leden gezamenlijke afspraken maken met overkoepelende marketingorganisaties, andere brancheverenigingen of fondsen.

Initiëren en agenderen

In opdracht van de vereniging deden studenten van Wageningen UR in het voorjaar van 2016 onderzoek naar de promotie en marketing van het Groene Hart. Het rapport is hier te downloaden. De vereniging gebruikt de resultaten uit het onderzoek om samen met andere partijen de promotie en marketing van het Groene Hart naar een hoger plan te tillen.