Partners

De vereniging is opgericht met steun van diverse overheden en maatschappelijke organisaties. Daar blijven we in de toekomst mee samenwerken. Ook andere organisaties zijn welkom in ons netwerk. We gaan graag in gesprek over samenwerking.

anwbANWB

In 2011 lanceerde de ANWB de visie ‘Vrijetijdslandschappen op particuliere grond’. Daarin werd gesteld dat de gebieden rondom de steden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor recreatie door meer ruimte te geven aan particuliere initiatieven. Het Groene Hart West brengt dit in de praktijk. De ANWB hielp mee bij de voorbereiding en is nu in een adviserende rol betrokken.

provincie_zuid_hollandProvincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil haar groene ambities waarmaken door samen te werken met partijen in het veld. Het project ‘Vrijetijdslandschap Groene Hart West’ is als pilot opgenomen in het provinciale Uitvoeringsprogramma Groen. De provincie draagt financieel bij aan de investeringen in de projecten en aan de activiteiten van de vereniging.

holland_rijlandHolland Rijnland

In Holland Rijnland werken 14 gemeenten samen, onder meer op het gebied van toerisme en recreatie. Holland Rijnland heeft geholpen met de oprichting van de vereniging en financiert mee aan de publieke voorzieningen in de diverse projecten.

Stichting Land van Wijk en Wouden

De Stichting Land van Wijk en Wouden stimuleert de dialoog tussen stad en land en ondersteunt activiteiten ter verdieping en verbreding van de landbouw. De stichting organiseert samen met de Vereniging Vrijetijdslandschap Groene Hart West netwerkcafés om kennis en ervaring uit te wisselen tussen recreatie-ondernemers in het landelijk gebied.