Vereniging

Doelstelling

De vereniging wil het Groene Hart West leuker maken voor bewoners, recreanten en toeristen door in samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke instellingen het gebied toegankelijker, aantrekkelijker en bekender te maken, met voorzieningen en activiteiten die passen bij de schaal en het karakter van het gebied. Dit doen we door het onderhouden van contacten met andere organisaties en het ondersteunen van onze leden bij netwerkontwikkeling, fondsenwerving en marketingactiviteiten.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit Coen Tückermann (voorzitter, Stichting Rondvaart Zoetermeer), Jan Uit den Boogaard (secretaris/penningmeester, oud-wethouder Kaag en Braassem) en Jan Kempers (manager Duurzame Ontwikkeling Heineken). De bestuursleden willen hun grote bestuurlijke ervaring inzetten om het vrijetijdslandschap vooruit te helpen en knelpunten in de uitvoering van projecten op te lossen.

Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging is het landelijk gebied tussen Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Den Haag. De begrenzing is niet heel strikt bepaald. Belangrijk is vooral dat de samenwerking tussen de leden meerwaarde heeft voor het landschap en het regionale recreatie-aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van verbindende routes of gezamenlijke arrangementen.